افتخارات


 
این مجتمع با پشتوانه مدیریت آگاه و دوراندیش، پرسنل مجرب و متخصص موفق به کسب افتخارات ذیل گردیده است:
1- کارآفرین برتر استان فارس
2- منتخب نام آوران صنایع غذایی ایران
3- واحد نمونه صنایع فرآورده های گوشتی
4- کارآفرین ملی از دیدگاه رسانه ملی (پایش)
5- دریافت لوح صنعت برتر از دیدگاه رسانه ملی
6- دریافت تندیس مدیریت برتر ایمنی و سلامت غذا
7- دریافت تندیس تولیدکنندگان جوان
8- دریافت تندیس تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی با منشاء دامی
9- کارآفرین برتر وزارت کار و رفاه اجتماعی
10- دریافت تندیس نام داران صنعت و تجارت ایران
11- دریافت تندیس صنعت و معدن
12- دریافت تندیس کنگره ملی علوم صنایع غذایی ایران
13- واحد نمونه صنعتی در جشنواره قهرمانان صنعت
14- واحد نمونه استانی از اداره کل استاندارد استان فارس
15- دریافت تندیس جایزه ملی مواد غذایی طبیعی
16- دریافت گواهینامه برند حلال از اطاق بازرگانی
17- دریافت لوح اولین بزرگداشت روز جهانی غذا
18- دریافت لوح جشنواره ملی برندهای برتر
19- دریافت لوح بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20- دریافت لوح سپاس از طرف رئیس شورای عالی سیاست گذاری
21- دریافت لوح واحد نمونه سال از سازمان دامپزشکی ( از دست وزیر جهاد کشاورزی)
22- دریافت تندیس ایمنی بهداشت حرفه ای
23- دریافت لوح تقدیر از وزارت صنایع و معادن
24- دریافت لوح مدیر نمونه از طرف خانه صنعت و معدن جوانان
25- واحد برگزیده پیشرو در حوزه برندسازی
در پایان، امیدوارم در تولید و نوع آوری برای کشور عزیزمان ایران اسلامی، افتخارآفرین باشیم.