بلاگ

۸ ماده غذایی که پس از گذشت تاریخ مصرفشان، نباید خورده شوند

۸ ماده غذایی که پس از گذشت تاریخ مصرفشان، نباید خورده شوند

برخی مواد غذایی پس از گذشت تاریخ مصرفشان نباید استفاده شوند چون آسیب های زیادی به بدن می رسانند که به اختصار توضیه داده شده اند :

سوسیس و کالباس های فاسد چه نشانه هایی دارند؟

سوسیس و کالباس های فاسد چه نشانه هایی دارند؟

رنگ، بو و بطور کلی ظاهر سوسیس یا کالباس نمی تواند ملاک معتبری برای تشخیص استاندارد بودن این محصولات باشد

نگاهی کوتاه به تاریخچه فرآورده های گوشتی (سوسیس وکالباس)

نگاهی کوتاه به تاریخچه فرآورده های گوشتی (سوسیس وکالباس)

کالباس وسوسیس را می توان از قدیمی ترین فرآورده های گوشتی برشمردکه مدت ها قبل مورد توجه مردم بوده