شعب

شبکه توزیع و پخش مجتمع صنعتی و پروتئینی شام شام، در سال 1386 با عنوان سافروشام - سازمان فروش شام شام - در 7 استان کلیدی کشور، راه اندازی و شروع به ارائه خدمات در حوزه پخش مواد غذایی تولیدی مجتمع بصورت انحصاری نمود. رسالت این شرکت ها ارسال به روز و سریع محصولات به اقصی نقاط کشور و تسریع در سطح دسترسی مشتریان ارجمند برند شام شام به تولیدات این مجتمع بوده است. مجموعه سافروشام ایران گستر با بیش از 500 پرسنل متخصص در حوزه فروش و عملیات، سعی بر آن دارد تا بهترین خدمات ممکن را منطبق با رسالت سازمانی خود ارائه دهد.