ناگت مرغ و پنیر 70 درصد

روش پخت ناگت مرغ و پنیر شام شام :

تابه : ناگت مرغ  و پنیر را همانطور یخ زده در تابه با حرارت ملایم گاز 5 تا 8 دقیقه سرخ کنید.

فرگاز متداول : ناگت مرغ و پنیر را به صورت منجمد 10 تا 15 دقیقه درون فر در دمای 250 درجه سانتیگراد قرار دهید

فر برقی : ناگت مرغ و پنیر را به مدت 10 دقیقه درون فر در دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کنید.

مایکرو ویو : برای طبخ ناگت مرغ و پنیر ماکرو ویو توصیه نمی شود.


در درمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شود.