فلافل

روش پخت فلافل شام شام

تابه : فلافل را همانطور یخ زده در تابه با حرارت ملایم گاز 5 تا 8 دقیقه سرخ کنید.

فرگاز متداول : فلافل را به صورت منجمد 10 تا 15 دقیقه درون فر در دمای 250 درجه سانتیگراد قرار دهید

فر برقی : فلافل را به مدت 10 دقیقه درون فر در دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کنید.

مایکرو ویو : برای طبخ فلافل ماکرو ویو توصیه نمی شود.


در درمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شود.