تغذیه و سلامت

معتقدیم که سلامت افراد جامعه یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد توسعه آن جامعه است و برای تامین سلامت جامعه اصلی ترین عامل، غذای سالم و مطمئن می باشد. جهت تولید محصولات سالم و مطمئن موارد زیر جزو اهداف و سیاستهای کاری مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام می باشد.
1. کنترل کیفیت آب مورد استفاده
2. کنترل بهداشت کارگران و پرسنل
3. امکانات بهداشتی رعایت بهداشت در فرآیند حمل و نقل
4. کنترل سلامت و اطمینان بسته بندی منطبق با اصول استاندارد و بهداشتی
5. کنترل سیستم آماده سازی و سردخانه
6. کنترل فرآیند انبارش های از نظر نحوه استقرار و عمل آوری و عرضه مواد غذایی
7. فرآوری و شرایط آن با استفاده از روشهای مناسب و افزودنی های مجاز
8. استفاده از ترکیبات مجاز حساسیت زا در غذاهای فرآوری شده و عدم وجود پسماند ترکیبات مربوط به واکسیناسیون، آنتی بیوتیک ها و هورمونها در محصولات غذایی
9. بسته بندی و توزیع مناسب محصولات غذایی با رویکرد سلامت کالا از تولید تا مصرف
10. راهنمای صحیح استفاده از محصولات (طریقه مصرف روی محصولات قد شده) غذایی در منزل
11. مصرف هوشمند محصولات بر اساس نشانگر رنگی
12. کنترل و بررسی تناسب تجهیزات مرتبط با فرآوری مواد غذایی به نحوی که اثر نامطلوب بر سلامت محصول نهایی نداشته باشد.
13. کنترل مواد اولیه و خام
14. در راستای مبارزه با پدیده شوم سوء تغذیه از طریق غنی سازی مواد غذایی صنعتی با انواع ریزمغذی ها در راستای جبران کمبود ویتامین ها و مواد معدنی در رژیم غذائی روزانه، بهبود کیفیت و سلامت جامعه
باور سترگ و والای مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام همواره بر اصولی بنا شده است که متضمن ایجاد پویایی و رشد و توسعه فراگیر در کلیه سطوح جامعه باشد. از آنجا که تولید مواد غذایی سالم همواره از موثرترین عوامل ایجاد جامعه سالم بوده است لذا با توجه به این رویکرد اقدام به تدوین سیاست هایی جامع در راستای این هدف والا نموده است.