چگونه میتوانیم در فروش محصولات با شما همکاری کنیم؟

در صورت درخواست نمایندگی و یا خرید با واحد مربوطه در استان مربوطه، تماس حاصل فرمایید. در صورت درخواست نمایندگی؛ به سایت ما مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل فرمایید. و در صورت خرید محصولات، با استان مورد نظر تماس حاصل فرمائید. لازم به ذکر است، شماره تماس تمامی شعب در سایت مجتمع موجود می باشد.