چطور سوسیس را سرخ کنیم که از هم پاشیده و تکه تکه نشود؟

شرایط نگهداری نامناسب منجر به ایجاد مشکل در کالا می گردد. سوسیس و کالباس محصولاتی هستند که در دمای بالای صفر درجه نگهداری می شوند. در صورتی که محصول منجمد گردد و بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد، در زمان طبخ بر روی کیفیت محصول تأثیر می گذارد.