چرا گوشت چرخکرده رنگش سیاه می شود؟

محصولات گوشتی، در صورتی که در شرایط نگهداری نامناسب باشند، تغییر رنگ پیدا می کنند. بالا بودن دمای نگهداشت کالا، باعث سیاه و کدر شدن گوشت می گردد.