چرا همبرگر و کباب موقع سرخ کردن تکه تکه می شوند؟

بافت نامنسجم منجر به تکه تکه شدن کالا می گردد. که این مشکل در صورتی که کالا در شرایط دمای بالای صفر نگهداری شده و یا اینکه زمان طبخ کالا به شکل کاملاً منجمد و یا کاملاً دیفراس طبخ گردد، همبرگر یا کباب تکه تکه می گردد.