چرا همبرگر و کباب را سرخ می کنیم کوچک می شوند؟

کوچک شدن همبرگر و کباب در زمان سرخ کردن به چند دلیل بستگی دارد، از جمله رطوبت کالا، میزان گوشت و چربی کالا، زمانی که کالا به صورت منجمد طبخ شود، رطوبت بالای کالا، باعث جمع شدن و تغییر سایز کالا می گردد. و همچنین، بالا بودن میزان گوشت و چربی کالا در زمان طبخ، در تغییر سایز همبرگر و یا کباب تأثیرگذار می باشد.