چرا ناگت مرغ و پنیر، پنیرش کش دار نیست؟

تفاوت ناگت مرغ و پنیر و ناگت ساده، در فرمولاسیون تولیدی، افزودن 15% پنیر می باشد. که این تغییر منجر به تفاوت طعم کالا می گردد. و همچنین، نوع پنیر استفاده شده و میزان درصد استفاده از پنیر در ناگت مرغ و پنیر، قابلیت مشاهده پنیر و کش دار شدن را به وجود نمی آورد.