ناگت و فلافل را چگونه طبخ کنیم؟

قبل از پخت، حتماً محصول یخ زدایی (دیفراست) گردد. به دلیل اینکه، فلافل و ناگت کالاهای آماده به طبخ
می باشند و تقریباً بین 60 تا 70 درصد پخته شده اند، نیاز به پخت کامل ندارد. هر دو محصول در دمای ملایم و روغن کم و در مدت زمان کوتاه طبخ گردد.