فایده و ضرر استفاده از نیتریت سدیم در محصولات چیست؟

نیتریت سدیم، نمکی است که برای نگهداری گوشت، ماهی و مرغ استفاده می شود. و در بدن انسان نیز، از طریق فرآیند طبیعی و هضم غذاهایی که شامل نیتریت و نیترات هستند، تشکیل می شود. نیترات، ترکیب طبیعی همه میوه ها و سبزیجات و غلات می باشد.