سوسیس را باید در یخچال نگه داری کرد یا فریزر؟

سوسیس و کالباس محصولاتی هستند که در دمای بالای صفر درجه نگهداری می شوند و کالاهای بالای صفری، باید در شرایط یخچال نگهداری گردد.