از کجا متوجه شویم میزان گوشت همبرگر چقدر است؟

درصد گوشت موجود در همبرگر بر روی بسته بندی کالا درج شده است. و همچنین، این فرآیند توسط آزمایشگاه کارخانه و سازمان استاندارد ، در حین تولید و پس از تولید، نظارت و بازرسی می شود.