آیا ناگت و فلافل نیاز به پخت مجدد دارد؟

بله، به دلیل اینکه فلافل و ناگت جزء دسته محصولات آماده به طبخ می باشد، و بین دمای 60 تا 70 درصد در زمان تولید، پخته می شود، بنابراین، نیاز به پخت کامل ندارند و باید هر دو کالا را در مدت زمان کوتاه بادمای ملایم و با روغن کم طبخ نمود.