آیا مواد افزودنی موجود در سوسیس و کالباس مضر است؟

امروزه طیف وسیعی از مواد با عنوان افزودنی ها به مقدار کم در تهیه مواد غذایی استفاده می شود. افزودنی ها ترکیباتی هستند که برای جلوگیری از فساد و حفظ مواد غذایی در مدت نگهداری، جلوگیری از رشد و نمو میکروبی و تشدید رنگ مخصوص، پایداری و اصلاح ساختمان خام محصول مواد غذایی استفاده می شود. که با توجه به رعایت درصد اعلام شده از طرف اداره استاندارد، هیچ گونه خطری برای سلامت انسان نخواهد برگشت.