آیا محصولات علامت استاندارد دارد و در کجا درج شده است؟

بله، بر روی تمام بسته بندی محصولات، علامت استاندارد درج شده است.