همکاری با ما

عنوان شغلی مورد نظر:

اطلاعات شخصي

 • *نام و نام خانوادگي:
  *نام پدر :
 • *تاريخ تولد :
  *كد ملي :
 • تاريخ و محل صدور شناسنامه‌ :
  *محل تولد :
 • دين (مذهب) ‌ :
  ایمیل :
 • *موبایل ‌ :
 • *وضعيت تاهل:
  تعداد افراد تحت تکفل:
 • سلامت وضعيت روحي و جسماني:
  درصورت خيرتوضيح دهيد:
 • *خدمت نظام وظيفه:
  ذكر نوع وعلت معافيت:

سوابق تحصيلي و آموزشي

 • مدرك تحصيلي(به ترتيب آخرين مدرك):
  رشته تحصيلي:
 • معدل كل:
  تاريخ پايان:
 • نوع دانشگاه:
  نام مؤسسه آموزشي:
 • شهر - كشور:
مدرك تحصيلي(به ترتيب آخرين مدرك) رشته تحصيلي معدل كل تاريخ پايان نوع دانشگاه نام مؤسسه آموزشي شهر - كشور حذف

تجربيات شغلي

 • نام سازمان يا شركت(به ترتيب از آخرين سابقه):
  سمت / شغل:
 • مدت همکاری:
  تاريخ قطع همکاری:
 • شماره تلفن :
  *متوسط حقوق دریافتی به ريال:
 • *علت ترك خدمت:
نام سازمان يا شركت(به ترتيب از آخرين سابقه) سمت / شغل مدت همکاری تاريخ قطع همکاری شماره تلفن متوسط حقوق دریافتی به ريال علت ترك خدمت حذف

سایر اطلاعات

 • آيا سابقه کیفری یا بازداشتی یا سو پیشینه دارید :
  علت را ذكر كنيد :
 • آيا سیگار یا مواد مخدر دیگری مصرف می کنید :
  علت را ذكر كنيد :

آشنايي به زبانهاي خارجي :

 • نام زبان :
  مهارت مکالمه :
 • مهارت خواندن :
  مهارت نوشتن :
نام زبان خواندن نوشتن مکالمه
 • آشنايي با كامپيوتر :

گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای یا موسسات آموزشی :

 • نام دوره آموزشی :
  نام موسسه آموزش :
 • مدت دوره :
  تاریخ شروع :
 • مدرک دارد؟ :
  توضیحات :
ردیف نام دوره آموزشی نام موسسه آموزش مدت دوره تاریخ شروع مدرک دارد؟ توضیحات
 • چه خصوصیت خوبی در خود می بینید یا دیگران می گویند؟ :
 • فعاليت هایی که می توانید برای سازمان انجام دهید :

نحوه همكاري :

 • *تمايل به همكاري بصورت :
  در صورت تمايل به كار پاره وقت ساعات و روزهاي همكاري را دقيقاً اعلام فرماييد.
 • آیا قادر به انجام اضافه کاری هستید؟ تا چند ساعت در روز؟
  آیا قادر به کار در تعطیلات آخر هفته هستید؟
 • آیا قادر به رفتن به ماموریت داخلی هستید؟
  آیا قادر به رفتن به ماموریت خارجی هستید؟
 • در کدام زمینه ها علاقه و توانایی دارید؟
 • آیا در همه مناطق می توانید کار کنید؟
  در کدام مناطق نمی توانید؟ چرا؟
 • آيا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟در صورت مثبت بودن چند سال و شماره بيمه؟
 • چگونگي آشنايي شما با شركت:

دونفر از کسانی که می توانند ضامن شما باشند را ذکر کنید

 • نام و نام خانوادگی:
  نسبت:
 • شغل:
  تلفن:
 • نشاني و محل كار:
ردیف نام و نام خانوادگی نسبت شغل نشاني و محل كار تلفن حذف
 • در صورت انتقال يا مأموريت حاضر به رفتن به شهرستانها و شعبات ديگر هستيد؟
  اكنون مشغول به كار هستيد؟
 • تضمین کاری را به چه صورتی می توانید بدهید ؟
  توضیح موارد
 • *حداقل دریافتی ماهانه به ازای متوسط 44 ساعت کار در هفته (تومان)
  *نوع دریافت حقوق
 • *نوع سكونت:
 • آدرس محل سكونت:
 • تلفن تماس ثابت:
  *موبایل:

آیا شما سرپرست خانواده هستید؟(تعداد افراد تحت تکفل):

 • نام و نام خانوادگي:
  جنسيت:
 • نسبت با كارمند:
  تاريخ تولد:
 • ميزان تحصيلات:
  شغل:
نام و نام خانوادگي جنسيت نسبت با كارمند تاريخ تولد ميزان تحصيلات شغل حذف

توجه :‌تكميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي شركت ايجاد نمي نمايد.