مدیریت زمان

«مدیریت زمان» فرایند نظم‌ بخشیدن و برنامه ریزی برای تعیین چگونگی تقسیم زمان به منظور انجام فعالیت‌های خاص است. مدیریتِ درستِ زمان به افراد اجازه می‌دهد هوشمندانه‌تر زندگی کنند و نه سخت‌تر! زندگی در صورتی بـرای افـراد موفقیـت آمیـز خواهد بود كه با سنجش درست از زمان و تصویری كلی از زندگی، افقی روشن و وسیع برای آینده خود ترسیم كنند. امروزه با پیشرفت تكنولوژی و علم، اهمیت و ارزش زمان نیز افزایش یافته است. مدیریت زمان افراد راقادر میسازد كه كنترل زمان و زندگی خود را به دست گیرند، بنابراین می‌توانند کارهای بیشتری را در زمان کمتری به پایان برسانند؛ حتی زمانی که وقت افراد کم و فشار زندگی بالاست. اگر نتوانند زمان‌شان را به خوبی مدیریت کنند کارایی اشان کاهش می‌یابد و دچار استرس می‌شوند.
نیاز انسان به تغذیه یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهم‌ترین عامل بقای زندگی و طول عمر می‌باشد و هر فرد ملزم به صرف زمان جهت برآورد این نیاز میباشد .
در زندگی پر سرعت امرزی برای آماده کردن و صرف غذا ، هیچ چیز بهتر از مصرف غذای آماده مصرف نیست . این محصولات زمان انتظار بسیار کمی دارد . غذا معمولا ظرف چند دقیقه آماده میشود و در مقایسه با غذاهای سنتی ، شما می توانید با صرفه جویی زمان وعده غذایی خود را به پایان رسانید . محصولات تولیدی ما در راستای برآورد این نیاز با در نظر گرفتن مدیریت زمان افراد تعبیه گردیده شده است .