غنی سازی

گوشت و محصولات گوشتی از منابع اصلی تامین انرژی و پروتئین به حساب می آیند با این وجود تغییر رویکرد مصرف کنندگان در سالهای اخیر و افزایش توجه به روشهای غنی سازی مواد غذایی در جهت افزایش سلامت مصرف کننده مجموعه را به سمت تولید فرآورده های گوشتی حاوی چربی کمتر، کلسترول پائین تر، مواد افزودنی کمتر، و افزایش ترکیبات پیام آور سلامتی با طعم و ظاهر مناسب و با مجوزهای قانونی تولیدی سوق داده است.