سبک زندگی

سبک زندگی مجموعه ای از ارزش ها ، طرز تلقی ها ، شیوه های رفتار ، حالت ها و سلیقه ها ست که در قالب های مختلف زندگی از جمله مدیریت بدن ، عادات تغذیه ، اوقات فراغت و مصارف فرهنگی و... جلوه و نمود می یابد. بین عادات تغذیه و سبک زندگی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد . معمولا" عادات تغذیه به سبک زندگی بستگی دارد ، گاهی نیز عادات تغذیه ، سبک زندگی فرد را تعیین می کند ،مثلا" صرف غذا در خانه یا بیرون خانه بوسیله سبک زندگی تعیین می شود. سبک زندگی هرفرد ، یکی از مهمترین عناصر موثر در به کارگیری الگوی غذایی اشخاص است که تعیین کننده طرز انتخاب ، تهیه کردن ، پخت ، مصرف و نگهداری مواد غذایی می باشد که بطور مستقیم بر سلامت روحی و جسمی افراد جامعه موثر می باشد. عادات غذایی فرد ریشه در عوامل مختلفی مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی و بسیاری عوامل دیگر دارد که سینه به سینه و نسل به نسل به افراد رسیده و ریشه در باورهای انسان دارد. به طور کلی یک یا دو دهه گذشته با تغییر شیوه زندگی از سنتی به سمت شیوه زندگی مدرن ، گذار تغذیه ای از الگوی غذایی سنتی به سمت الگوی غذایی آماده و نیمه اماده در حال افزایش است . در این راستا محصولات تولید ی آماده به مصرف ما جهت تامین نیاز تغذیه افراد تولید می گردند.