اشتغال زایی

اشتغال در مفهوم کلی به معنای استفاده از یک عامل تولید توسط شرکت یا موسسه دولتی و خصوصی و به طور متداول تر به معنای استخدام و مشغول بودن در کار است. درصد بیکاری معمولا میزان معمولی و طبیعی بیکاری است که حفظ آن به عنوان حداکثر اشتغال کامل مورد توجه بوده و عامل مهم در رشد اقتصادی و از همه مهم تر عامل بالا رفتن سطح زندگی است. اشتغال صنعتی از دو بخش تشکیل یافته است. یکی اشتغال ناشی از راه اندازی طرح های جدید تولید- توزیع که بخش عمده ای از نیروهای انسانی می توانند در واحدهای فوق الذکر فعالیت کنند دیگری اشتغال زایی از راه پروژه های پیمانی و ساخت و ساز این واحدهای تولید و توزیع می باشد. البته می توان انتظار داشت که در بخش هایی که با صنعت پیوندهای پسین و پیشین دارند، مشاغل دیگری نیز ایجاد شوند که بدون توسعه صنعتی تحقق چنین امری امکان پذیر نیست. همچنین عامل تاثیرگذاری که روی ایجاد اشتغال موثر عمل می کند نقش پررنگ آموزش و موسسات آموزشی در تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد جهت ترویج تکنولوژی های روز و صنعت به هنگام است و مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام با تکیه بر استراتژی مدون تولید و چشم انداز بلندمدت حفظ و گسترش شبکه توزیع، از دیرباز رویکرد اشتغال زایی را سرلوحه امور خود قرار داده و با تربیت نیروهای کارآمد در مرکز علمی کاربردی مجتمع، علاوه بر ارتقاء سطح علمی جامعه در راستای دانش کاربردی و هدایت گر به سمت کارآفرینی، گامی سترگ در راستای تامین نیروی زبده و ماهر جهت صنایع پیشرو برداشته است.