تغذیه و سلامت

نشانگر رنگی نشانگر رنگی

هدف مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام از درج نشانگرهای رنگی کمک به مصرف کننده به منظور شناسایی ویژگی های تغذیه ای محصول است

ارزش غذایی محصولات مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام ارزش غذایی محصولات مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام

با توجه به مشغله کاری روز افزون ناشی از زندگی صنعتی و همچنین افزایش جمعیت